Om Titli

coach bild 18

Titli är fjäril på Sanskrit och fjärilar fascinerar mig med dess livscykel, dess utvecklingsstadier; från larven på marken till den vackra flygande fjärilen. Verksamheten inom Titli drivs med önskan och ambitionen att ta tillvara på allas vår fulla och möjliga, vackra och mångskiftande ’fjärilspotential’. Möjligheten finns för alla! Och med bra stöd och rätt förutsättningar – just för Dig – så utvecklar Du Din fjärilspotential vidare!

Jag som driver Titli  heter Christina Marsell.  Jag är heltidsmamma på deltid till två barn i yngre tonåren med sina styrkor, utmaningar och speciella behov. Personligen är jag nyfiken och driven. Jag har genom åren medvetet valt att utveckla mig själv och ibland har livet hjälpt mig till oväntat lärande och utveckling genom utmaningar, stress, tvivel och svårighteter. Det gäller såväl situationer inom jobb, fysiskt mående, mentala utmaningar, förändrade livssituationer mm. 

Livet är ett ständigt rörligt pussel av olika livspåverkande komponenter. Ju bättre rustade vi är, såväl fysiskt som mentalt, desto större möjligheter har vi att hantera dessa olikheter och utmaningar. De kommer inte att försvinna, men med erfarenhet, reflektion och lärande kan vi göra våra egna val på ett så klokt sätt vi kan, utifrån rådande förutsättningar.

Jag är både lärare och beteendevetare. Mina arbetserfarenheter och livserfarenheter är mångskiftande. Jag har många år med mig av utbildning, ledarskap, personalarbete, utveckling av såväl indvider, grupper samt verksamheter. Jag är diplomerad MI-coach (stödjande och motiverande samtal). Jag är även diplomerad friskvårdsmassör samt Riverguide inom GlobalYoga med snart 500H inom bla MAMA, Anatomi, Power/PT, och Yinyoga.

Att vara ’riverguide’ inom Globalyoga betyder att vi alla är på vår resa längs vår ’livets-flod’. Vi är alla medpaddlare och jag kan hjälpa och stötta dig utifrån mina erfarenheter och mitt kunnande och lärande längs min flod.

Alla är välkomna precis så som de är. Hela du och ditt äkta jag är välkommen! Du har dina svar och din lösning i dig själv. Med frågor, övning och gemensamma reflektioner synliggörs dina alternativ och därigenom kan dina svar blir tydliga för dig själv.

Jag beskrivs av klienter, kollegor och medarbetare som närvarande, omtänksam, varm, konkret, strukturerad och engagerad. Jag ger såväl energi som trygghet och medverkar till att andra växer, stärks och hittar sina potentialer.

Genom min personliga närvaro, kompetens och livsresa arbetar Titli med Din personliga utveckling, Ditt välmående, Din fjärilspotential!

VÄLKOMMEN!

Besöksadress: Bergslagsvägen 38, Fagersta